Copernic Avocats – polski adwokat we Francji – to zespół zarówno doświadczonych, jak i młodych adwokatów i radców prawnych, posiadających wykształcenie i praktykę w prawie francuskim oraz polskim.

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie doradztwa i spraw sądowych.

Dlaczego?

Tworząc Copernic Avocats, wyszliśmy naprzeciw potrzebom naszych Klientów i nowym wyzwaniom, wynikającym z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Spośród wszystkich Państw Członkowskich Francja jest jednym z czołowych partnerów gospodarczych Polski. Ogromne możliwości, jakie niesie za sobą integracja, a także szereg swobód charakteryzujących Wspólny Rynek, stworzyły we Francji nowe perspektywy dla polskich przedsiębiorców, pracowników, studentów i specjalistów z różnych branż. Oferta naszej Kancelarii pozwala te możliwości maksymalnie wykorzystać.

Dla kogo?

Polski adwokat we Francji – posługujący się językiem polskim, ale doskonale znający prawo francuskie jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy rozwijają działalność gospodarczą na terenie Francji bądź współpracują z francuskimi partnerami biznesowymi. Znając różnice pomiędzy prawem polskim a francuskim potrafimy doradzić polskim Klientom i znaleźć dla nich rozwiązania zgodne z francuskim prawem, a jednocześnie odpowiadające ich oczekiwaniom.

Gdzie nas znaleźć?

Starając się być jak najbliżej naszych Klientów, posiadamy biura zarówno w Paryżu, jak i w Warszawie. W obu znajdą Państwo wykwalifikowanych adwokatów bądź radców prawnych, posługujących się tak językiem polskim, jak i francuskim.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej we Francji (CCIPF) oraz Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP).


Ostatnie artykuły  

2017Cze

NEWSLETTER COPERNIC AVOCATS – REPRESENTANT – 06

Posiadanie zaświadczenia A1 w miejscu pracy 1. Nowy obowiązek dla polskiego pracodawcy W dniu 1 kwietnia 2017 r., ustawodawca nałożył nowy obowiązek na pracodawców oddelegowujących pracowników na teren Francji, dotyczący posiadania dokumentu, który udowodni przynależność...
2017Lut

Okresy przedawnienia w sprawach karnych we Francji

16 lutego 2017 r. francuski parlament zagłosował za przyjęciem projektu ustawy przewidującego podwojenie okresu minimalnego przedawnienia karalności przestępstw. Jest to owoc ponadpartyjnej współpracy dwóch posłów, przedstawiciela radykalnej lewicy (Alain Tourret) oraz republikańskiej prawicy (Georges Fenech),...

Popularne artykuły  

2015Maj

Francuskie prawo spółek – tabela porównawcza

Główne cechy spółek handlowych we Francji Francuskie prawo spółek wykazuje cechy wspólne z prawem polskim – w obu systemach dużą popularnoscią cieszą się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (fr. SARL) oraz spółki akcyjne. We Francji istnieje poza tym uproszczna...
2015Kwi

Czas pracy we Francji

Dobowy czas pracy Dobowy czas pracy we Francji wynosi 7 godzin, a tygodniowy 35 godzin. Praca wykonywana ponad obowiązujące normy będzie stanowić pracę w godzinach nadliczbowych, za które przysługuje dodatek do wynagrodzenia lub czas wolny...
2015Lis

Umowa o pracę we Francji

We Francji, podobnie jak w Polsce, umowa o pracę jest regulowana nie tylko przez ustawodawstwo krajowe, ale również przez akty prawa międzynarodowego, takie jak konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, konwencje Rady Europy, a w szczególności prawo Unii Europejskiej. Podstawowym...