2016Mar
3

75 000 € kary za spam telefoniczny we Francji

75.000 euro kary za spam telefoniczny we Francji

We Francji od 1 czerwca 2016 r. dzięki nowym dyspozycjom kodeksu konsumenckiego osoby fizyczne które nie życzą sobie otrzymywać ofert reklamowych drogą telefoniczną, będą mogły za darmo zapisać się na specjalnie do tego utworzonej „liście opozycji“ (art. L. 121-34 kodeksu konsumenckiego) poprzez portal http://www.bloctel.gouv.fr/. Zakaz dotyczy ofert reklamowych, natomiast nie obejmuje ankiet prowadzonych m.in. w celach statystycznych bądź nielukratywnych ani ofert rozsyłanych drogą sms-ową.

Spam telefoniczny a prawa konsumenta

Podczas rejestracji należy podać swoje dane osobowe oraz dowolną liczbę numerów, które zostaną następnie umieszczone na liście i przechowywane przez okres 3 lat. Przedsiębiorstwa od tego momentu nie będą mogły posługiwać się danymi zawartymi w bazie utworzonej na podstawie dokonanych zgłoszeń. Jeśli jednak zakaz ten zostanie złamany, konsument powinien powiadomić serwis Bloctel, podając nazwę przedsiębiorcy oraz numer, z którego zostało dokonane połączenie.

Za niezastosowanie się do zakazu przewidziana jest sankcja w wysokości 15 000 € dla osób fizycznych oraz 75 000 € dla przedsiębiorców (art. L. 121-34-1).

Ponadto, prawo francuskie przewiduje konieczność informowania konsumentów o prawie zapisania się na „listę opozycji“. W przypadku każdorazowego zawarcia umowy z konsumentem, odpowiednia klauzula powinna się znaleźć w jej treści (art. L. 121- 34 par. 3).