2020Fév
7

Firma we Francji – co musisz wiedzieć przed jej założeniem ?

Spośród krajów Europy środkowej i orientalnej (plus Rosji) Polska plasuje się na czele w rankingu ilości inwestycji oraz liczby wykreowanych nowych miejsc pracy we Francji. Czy pandemia Covid-19 może wpłynąć negatywnie na tę tendencję? Artykuł do pobrania w formacie PDF Firma we Francji: czy warto? Bilans opublikowany przez rząd francuski wskazuje, że rok 2019 wyróżnił się…

2021Jan
8

Ubezpieczenia od utraty zysku w obliczu pandemii COVID-19

Pandemia Covid-19 odcisnęła piętno na kondycję finansową małych i dużych przedsiębiorstw w całej Europie. Od niemal roku rządy starają się znaleźć coraz to nowsze rozwiązania w walce z kryzysem sanitarnym, poczynając od kwarantann narodowych, poprzez godziny policyjne, aż po obowiązkowe zawieszenie działalności całych sektorów ekonomicznych. Decyzje o wprowadzeniu nowych środków zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa podejmowane…

2020Juil
4

Odsetki ustawowe we Francji

Odsetki ustawowe we Francji są obecnie bardzo niskie i wynoszą, między przedsiębiorcami, 0,79 % w skali roku (stawka obowiązująca w 1 semestrze 2021 r.)  Obecnie obowiązują dwie stopy odsetek, w zależności od tego, kto jest wierzycielem. Wyższe (3,14 %) przewidziane są, jeśli wierzycielem jest osoba fizyczna niedziałająca w celach gospodarczych ani zawodowych, dla pozostałych wierzycieli…

2019Oct
5

Kradzież tożsamości rozpoznawalnych firm z Francji jako metoda na wyłudzenie towarów od polskich przedsiębiorców

Nowa fala przestępstw skierowanych przeciw polskim firmom Słysząc o wyłudzeniach skierowanych przeciwko podmiotom gospodarczym, w pierwszym odruchu pojawia się myśl – jak po tylu ostrzeżeniach pojawiających się zarówno w mediach, jak i w Internecie, doświadczone przedsiębiorstwo wciąż może stać się ofiarą oszustwa? Zaniedbanie? Niedochowanie należytej ostrożności? Przecież świadomość polskich przedsiębiorców o zagrożeniach wyłudzeniami środków pieniężnych…

2016Mai
4

Lojalność w biznesie popłaca: nagłe zerwanie utrwalonych stosunków handlowych w prawie francuskim

I. Artykuł L. 442-6 francuskiego kodeksu handlowego W dobie powszechnej globalizacji gospodarki i coraz częstszych relacji handlowych o wymiarze międzynarodowym, powszechnym staje się, iż przedsiębiorcy – strony umowy międzynarodowej, mają siedziby w dwóch różnych państwach. Niewątpliwie taki stan rzeczy pozwala na czerpanie obopólnych korzyści. Należy jednak pamiętać, że mogą z tego wynikać także poważne konsekwencje. Każdy…

2016Mar
3

75.000 euro kary za spam telefoniczny we Francji

75.000 euro kary za spam telefoniczny we Francji We Francji od 1 czerwca 2016 r. dzięki nowym dyspozycjom kodeksu konsumenckiego osoby fizyczne które nie życzą sobie otrzymywać ofert reklamowych drogą telefoniczną, będą mogły za darmo zapisać się na specjalnie do tego utworzonej „liście opozycji“ (art. L. 121-34 kodeksu konsumenckiego) poprzez portal http://www.bloctel.gouv.fr/. Zakaz dotyczy ofert…

2015Déc
3

Terminy płatności we Francji

6 sierpnia 2015 r. wraz z wejściem w życie ustawy tzw. Macron dla wzrostu, aktywności oraz równości szans gospodarczych, terminy płatności we Francji uległy nieznacznym zmianom. Standardowo termin płatności w prawie francuskim wynosi 30 dni po otrzymaniu towarów lub wykonaniu usługi. Terminy są inne, jeśli płatności zostały zawarte w warunkach sprzedaży lub w umowie między…

2015Nov
3

Postępowanie upadłościowe we Francji: data zaprzestania płatności

We francuskim odpowiedniku wyciągu z KRS spółek w upadłości od października 2015 można znaleźć nie tylko informację o dacie ogłoszenia upadłości. Jest w nim również podana data zaprzestania płatności (date de cessation des paiements). 1. Ustalenie daty zaprzestania płatności Jest to instytucja nieznana prawu polskiemu. Mianowicie jak stanowi art. 52 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze,…

2021Fév
4

COVID-19 : a może tak nie płacić czynszu za najem lokalu?

Z OSTATNIEJ CHWILI: Dnia 20 stycznia 2021 r. Sąd w Paryżu uznał, że wynajmujący nie może żądać od najemcy lokalu przeznaczonego do celów handlowych czynszu należnego za okres pierwszej kwarantanny narodowej (tj. od 16 marca – 11 maja 2020 r.). W uzasadnieniu wskazano, że skutki prawnej niemożliwości korzystania z najmowanego lokalu (z uwagi na decyzje…

2021Fév
4

Umowa najmu handlowego we Francji

Poniżej prezentujemy wyciąg z najważniejszych informacji w zakresie francuskiej regulacji umów najmu handlowego. Zobacz również : COVID-19 : a może tak nie płacić czynszu za najem lokalu? I. Czas trwania najmu Bail commercial jest umową związaną z najmem lokali przeznaczonych do wykonywania działalności gospodarczej o charakterze handlowym, przemysłowym lub rzemieślniczym. Obecnie najem lokali użytkowych uregulowany…

2013Avr
4

Zakup firmy we Francji

W świetle przepisów prawa francuskiego transakcja „zakup firmy” może zostać zrealizowana w dwojaki sposób. Dochodzi ona bowiem do skutku albo poprzez nabycie udziałów lub akcji spółki (I), albo wraz z nabyciem przedsiębiorstwa (II). W niniejszym opracowaniu problematyka cesji udziałów/akcji ograniczona zostanie do trzech typów spółek, mianowicie SARL (Société A Responsabilité Limitée, odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), SA (Société Anonyme,…

2013Jan
4

Fonds de commerce, czyli instytucja „przedsiębiorstwa” w prawie francuskim

Instytucja przedsiębiorstwa (fr. fonds de commerce) stanowi kluczowe zagadnienie we francuskim prawie handlowym, a także ma znacznie dłuższą historię niż w prawie polskim. Po raz pierwszy pojawiła się ona w ustawie podatkowej z dnia 4 kwietnia 1872 r. Zaś w fundamentalnej dla tej instytucji ustawie z dnia 17 marca 1909 r. zostały kompleksowo unormowane sprzedaż…

2012Avr
3

Przedsiębiorca indywidualny o ograniczonej odpowiedzialności: EIRL

W lutym 2010 r. została przegłosowana w Zgromadzeniu Narodowym (Assemblée Nationale) ustawa tworząca nowy status dla przedsiębiorców indywidualnych – przedsiębiorca indywidualny o ograniczonej odpowiedzialności (EIRL – Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée). Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2011 r. Przedsiębiorcy indywidualnego o ograniczonej odpowiedzialności (EIRL) nie należy mylić z jednoosobowym przedsiębiorstwem o ograniczonej odpowiedzialności…

2011Jan
5

Różne formy działalności gospodarczej we Francji

[Artykuł jest zgodny ze stanem prawnym z 2010 roku] Przed przedsiębiorcami, pragnącymi rozwinąć swoja działalność i wprowadzić ją na rynek francuski, otwiera się kilka możliwości. W niniejszym artykule przedstawiono trzy formy działalności gospodarczej we Francji: zgrupowanie interesów gospodarczych, przedstawicielstwo i biuro łączności. Zgrupowanie interesów gospodarczych (Groupement d’Intérêt Economique) Rozporządzenie z 23 września 1967 r. umożliwiło…

2011Jan
3

Nieruchomości we Francji

[Artykuł jest zgodny ze stanem prawnym z 2010 roku] Prawo nieruchomości reguluje kwestie związane z obrotem nieruchomościami. Istnieją pewne różnice między legislacją francuską a polską, w szczególności związane z najmem lokali handlowych. Poniżej zaprezentowane są główne zagadnienia na temat kupna nieruchomości we Francji, wynajmu mieszkania lub lokalu na potrzeby gospodarcze, jak również nabywania gruntów rolnych i…

2011Jan
3

Wolne zawody reglamentowane we Francji

[Artykuł jest zgodny ze stanem prawnym z 2010 roku] Osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania wolnego zawodu we Francji mogą prowadzić działalność indywidualną. Wówczas określa się ich pojęciem pracowników niezależnych (travailleur indépendant). Wśród wolnych zawodów rozróżnia się zawody reglamentowane i niereglamentowane. Wolne zawody reglamentowane Te kwestie są regulowane odrębnymi przepisami prawnymi i najczęściej ich przedstawiciele zorganizowani…

2010Oct
2

Płatności gotówką we Francji

Zasady dotyczące posługiwania się środkami płatniczymi we Francji nie są oczywiste, a ich zrozumienie utrudnia ponadto fakt, że nieustannie się zmieniają. Jak więc obecnie wygląda „płatnicza rzeczywistość”? Jest to pytanie tym bardziej aktualne, że 16 czerwca 2010 zostało wydane kolejne rozporządzenie dotyczące ograniczeń rozliczeń gotówkowych (Rozporządzenie n° 2010-662 z 16 czerwca 2010). W dobie kart…

2010Mar
3

Prawo antypirackie we Francji tzw. ustawa HADOPI

Istota nowych regulacji (ustawa HADOPI) Dwie bliźniacze ustawy uchwalone w 2009 roku, określane są mianem ustaw HADOPI. Stawiają sobie za zasadniczy cel walkę z nielegalnym ściąganiem plików z Internetu, w tym zwłaszcza za pośrednictwem programów do bezpośredniej wymiany plików (tzw. P2P). Istota nałożonych powyższymi ustawami na użytkowników Internetu obowiązków została wyrażona w nowym artykule L….

2008Août
2

Przedsiębiorcy we Francji: ułatwienia wprowadzone tzw. ustawą LME

Przedsiębiorcy we Francji otrzymali kolejne narzędzie ulatwiające im prowadzenie działalności gospodarczej. Reforma „LME” wprowadziła liczne nowatorskie rozwiązania mogące mieć znaczenie również dla polskich przedsiębiorców działających w tym kraju. Część nowych przepisów znajdzie zastosowanie do polskich firm budowlanych, tak licznie reprezentowanych we Francji. Przepisy różne Na podstawie nowych przepisów prawa francuskiego, działalność wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o…

2020Déc
5

Przedstawiciel handlowy we Francji

Polsko-francuskie kontakty handlowe zyskują z dnia na dzień na intensywności. W konsekwencji, polscy przedsiębiorcy coraz częściej odczuwają potrzebę podejmowania konkretnych działań na terenie Francji. Czy jednak, aby zawierać umowy sprzedaży, najmu lub o świadczenie usług konieczne jest otwarcie filii, oddziału lub biura we Francji? Jednym ze sposobów, aby uniknąć takiego rozwiązania jest zawarcie umowy. Na jej…

2020Avr
2

Audyt prawny we Francji

Dlaczego audyt prawny we Francji jest ważny? W ramach rozwoju działalności polskich przedsiębiorstw na rynkach zachodniej Europy, coraz częściej spotyka się przypadki przejęcia spółek francuskich przez polski kapitał. Jako, że Nasza Kancelaria ma duże doświadczenie w przeprowadzaniu związanych z takimi przejęciami audytów prawnych, postanowiliśmy przybliżyć Państwu tą instytucję. Celem audytu prawnego (określanego we Francji mianem…