2019Mai
12

Francuskie prawo spółek – tabela porównawcza

Główne cechy spółek handlowych we Francji Francuskie prawo spółek wykazuje cechy wspólne z prawem polskim – w obu systemach dużą popularnością cieszą się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (fr. SARL) oraz spółki akcyjne. We Francji istnieje poza tym uproszczona spółka akcyjna (fr. SAS), łącząca w sobie zalety spółki akcyjnej i mniejszy formalizm spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  W poniższej tabeli przedstawione zostały…

2015Mai
5

SARL – Société A Responsabilité Limitée (odpowiednik polskiej sp. z o.o.)

Francuska spółka SARL (Société A Responsabilité Limitée) uregulowana jest przepisami art. L. 223-1 do L. 223-43. SARL, zbliżona do polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest we Francji najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Skąd taka popularność jednej spośród szerokiego wachlarza spółek przewidzianych przepisami kodeksu handlowego? Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie zawiera się w…

2019Mai
6

SAS – francuska uproszczona spółka akcyjna

Francuska spółka SAS (Société par Actions Simplifiée) uregulowana jest przepisami art. L. 227-1 do L. 227-20 francuskiego Kodeksu Handlowego (Code de commerce). SAS jest formą spółki kapitałowej, wprowadzoną przez ustawodawcę do Kodeksu Handlowego w 1994 r. Pięć lat później przepisy dotyczące SAS uległy radykalnym zmianom. Obecna regulacja tej spółki pozostawia wspólnikom dużą swobodę działania. Do…

2015Mai
5

SA – Société Anonyme (odpowiednik polskiej Spółki Akcyjnej)

Francuska spółka handlowa SA (Société Anonyme) uregulowana jest w artykułach L. 224-1 do L. 225-270 francuskiego kodeksu handlowego. Ustawodawca definiuje ją jako spółkę: której kapitał podzielony jest na akcje, utworzoną pomiędzy wspólnikami ponoszącymi straty do wysokości wniesionych wkładów. Francuska Société Anonyme, zbliżona do polskiej spółki akcyjnej, przeznaczona jest dla dużych przedsiębiorstw. Może być ona spółką…

2020Jan
2

CIT we Francji

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) stopniowo obniżany od 2017 roku. Celem niniejszej reformy jest zachęcenie rodzimych przedsiębiorstw do zwiększenia wydatków inwestycyjnych, jak również podniesienia atrakcyjności francuskiej gospodarki w oczach zagranicznych inwestorów. Wydaje się bowiem, iż w sprawie Brexitu Francja, poczynając od 2017 r., przeszła od słów do czynów i pragnie przekonać finansjerę londyńskiego City…

2015Mai
3

SEL – Société d’Exercice Libéral (Wolny zawód w formie spółki prawa handlowego)

We Francji osoby wykonujące wolne zawody dysponują prawem zorganizowania swojej działalności w formie spółki handlowej (w tym kapitałowej) określanej zbiorczą nazwą SEL (Société d’Exercice Libéral). Możliwość taka została wprowadzona przez ustawę nr 90-1258 z 31 grudnia 1990 r. Mianowicie do wyboru mają następujące formy spółek: FORMA PODSTAWOWA FORMA DLA WOLNEGO ZAWODU SARL (sp. z o.o.)…