2017Fév
5

Okresy przedawnienia w sprawach karnych we Francji

16 lutego 2017 r. francuski parlament zagłosował za przyjęciem projektu ustawy przewidującego podwojenie okresu minimalnego przedawnienia karalności przestępstw. Jest to owoc ponadpartyjnej współpracy dwóch posłów, przedstawiciela radykalnej lewicy (Alain Tourret) oraz republikańskiej prawicy (Georges Fenech), współtwórców 140 stronicowego raportu,  stworzonego z myślą o uporządkowaniu i zmodernizowaniu postępowania karnego. Nowe okresy przedawnienia Reforma przewiduje zatem wydłużenie…

2016Mai
4

Lojalność w biznesie popłaca: nagłe zerwanie utrwalonych stosunków handlowych w prawie francuskim

I. Artykuł L. 442-6 francuskiego kodeksu handlowego W dobie powszechnej globalizacji gospodarki i coraz częstszych relacji handlowych o wymiarze międzynarodowym, powszechnym staje się, iż przedsiębiorcy – strony umowy międzynarodowej, mają siedziby w dwóch różnych państwach. Niewątpliwie taki stan rzeczy pozwala na czerpanie obopólnych korzyści. Należy jednak pamiętać, że mogą z tego wynikać także poważne konsekwencje. Każdy…

2020Nov
7

Ustrój sądowy we Francji

Podstawowe zasady, na których opiera się ustrój sądowy we Francji nie różnią się znacząco od tych, które znane są w polskim systemie prawnym. Na pierwszym miejscu należy tutaj wskazać na zapisany w konstytucji trójpodział władzy, w którym sądy działają niezależnie od organów ustawodawczych i od administracji rządowej. Dla obywateli i firm polskich, mających z jakichkolwiek powodów „do czynienia”…

2014Juin
4

Terminy przedawnienia we Francji

We Francji terminy przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą mogą wynosić od kilku miesięcy do 30 lat. Co do zasady, w prawie francuskim roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się z upływem 5 lat, chyba że przewidziane są terminy krótsze. Dotyczy to zarówno zobowiązań pomiędzy przedsiębiorcami, jak również tych gdzie jedną ze stron jest…

2013Déc
3

Dobra ugoda lepsza niż zły proces

We Francji ugoda stanowi szeroko rozpowszechniony sposób rozwiązywania różnorakich konfliktów. Spotkać ją oczywiście można przy okazji sporów sądowych dużej wartości, ale też w drobnych sprawach życia codziennego. Przykładem, który może stać się szczególnie bliski tym wszystkim, którzy zwiedzając Paryż korzystają z metra, jest nieskasowanie biletu. W tym przypadku grzywna zapłacona na miejscu kontrolerowi to nic…

2015Juin
2

Szkody na osobie we Francji : Jak dochodzić swoich praw?

Polacy coraz częściej podróżują do Francji. Wyjazdy wakacyjne, służbowe, międzynarodowe świadczenie usług – przystąpienie Polski do Unii Europejskiej znacznie ułatwiło przemieszczanie się we wszystkich tych celach. Niestety zwiększona mobilność to również zwiększone ryzyko ulegania wszelkiego typu wypadkom. Problematyka uznania i egzekucji wyroków sądowych na obszarze Unii Europejskiej jest regulowana prawem unijnym. Stanowi ona istotny element…

2010Juin
2

Sędzia śledczy we Francji

Jaka przyszłość dla sędziego śledczego ? Od 20, a zdaniem niektórych 40 lat, Francja żyje rytmem corocznych reform postępowania karnego. Prezydentura Nicolas’a Sarkozy’ego nie jest pod tym względem wyjątkiem. W październiku 2008 r. Prezydent Sarkozy powołał komisje pod kierunkiem byłego sędziego i Rzecznika Generalnego Trybunału w Luksemburgu, Philippe’a Léger, z zadaniem przedstawienia propozycji kolejnej reformy…

2013Déc
4

Ekspertyza sądowa we Francji

We Francji, podobnie jak w Polsce, biegli sądowi odgrywają istotną rolę w procesie cywilnym i karnym. W dobie postępującej specjalizacji wielu dziedzin wiedza i doświadczenie ekspertów stają się niezbędne dla poprawnej oceny coraz większej liczby zjawisk. Artykuł poświęcony jest specyficznej dla Francji procedurze przeprowadzenia ekspertyzy przed wszczęciem postępowania sądowego. Omówiony zostanie przebieg takiej ekspertyzy w…

2009Fév
7

Komornik we Francji

[Z wywiadu na temat: « Wykonanie zawodu komornika we Francji » – Nowa CURRENDA, miesięcznik komorników sądowych – (luty 2009) ] Czy system egzekucji sądowej we Francji różni się od tego, jaki istnieje w Polsce? Jakie mógłby Pan wymienić podstawowe różnice? Zasadniczo system egzekucji sądowej we Francji przypomina ten znany prawu polskiemu. W ten oto sposób, zasadnicze…