2021Jan
10

Minimalne wynagrodzenie dla polskich kierowców we Francji

1 lipca 2016 r. kierowców wykonujących przewóz we Francji obowiązuje minimalne wynagrodzenie. Nasza Kancelaria oferuje zarówno usługi przedstawiciela pracodawcy, jak i doradztwo w zakresie dostosowania się przez polskie firmy transportowe do wymogów francuskiego prawa – kontakt tel. : +22.656.63.93 / +33.1.45.63.15.15. Na pierwszy plan w tym zakresie wysuwa się oczywiście obowiązek wyznaczenia przedstawiciela oraz sporządzenia zaświadczenia o oddelegowaniu….

2017Déc
6

Przewoźnicy oszczędzą 40 euro we Francji

40 euro w kieszeni! Rząd francuski ogłosił, że wycofuje się z pobierania opłaty w wysokości 40 euro od delegowanego pracownika. Jako powód wskazuje wątpliwości co do zgodności takiej opłaty z prawem europejskim. Opłata ta miała być pobierana od 1 stycznia 2018 r. Dekret oficjalnie uchylający przepisy wprowadzające opłatę ma co prawda zostać wydany dopiero na…

2017Nov
6

KREPTD: Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

W Polsce wreszcie powstał Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, który zgodnie z przepisami unijnymi powinien zostać uruchomiony już 4 lata temu (do 31 grudnia 2012 r.). KREPTD Dziś uruchomiony został Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Zawiera on informacje o przedsiębiorstwach prowadzących transport drogowy i każdemu zainteresowanemu umożliwia sprawdzenie, czy dane firma istnieje…

2017Juin
7

Nowy obowiązek dla kierowców: zaświadczenie A1

Posiadanie zaświadczenia A1 w miejscu pracy 1. Nowy obowiązek dla polskiego pracodawcy W dniu 1 kwietnia 2017 r., ustawodawca nałożył nowy obowiązek na pracodawców oddelegowujących pracowników na teren Francji. Mianowicie dotyczy on posiadania dokumentu, który udowodni przynależność pracownika do systemu ubezpieczenia społecznego (art. L. 114-15-1 Kodeksu zabezpieczenia społecznego). Pracownik powinien posiadać zaświadczenie A1 w swoim…

2017Jan
6

Płaca minimalna (SMIC) we Francji od 01.01.2017 r.

SMIC we Francji od 01.01.2017 r. : 9,76 € / godz. Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowa stawka minimalnego wynagrodzenia we Francji (tzw. SMIC) w wysokości 9,76 euro za godzinę. Ci spośród  Państwa, którzy do tej pory, zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2016 r., wypłacali kierowcom niższą stawkę godzinową za pracę we Francji,…

2016Nov
7

Nieuczciwa konkurencja w transporcie drogowym na celowniku Francji

Francuski rząd lobbuje w Strasburgu za zmianą przepisów dotyczących delegowania pracowników Nasza Kancelaria oferuje zarówno usługi przedstawiciela pracodawcy, jak i doradztwo w zakresie dostosowania się przez polskie firmy transportowe do wymogów francuskiego prawa: kontakt tel. : +22.656.63.93 / +33.1.45.63.15.15. Francuska minister pracy Myriam El Khomri oraz Alain Vidal, sekretarz stanu odpowiadający za transport spotkali się w Strasburgu…

2021Jan
7

Płaca minimalna dla kierowców – FRANCJA

Płaca minimalna i stawki dla kierowców w transporcie towarów i osób na terytorium Francji wciąż są źródłem wielu pytań i wątpliwości. Poniżej przedstawiamy zaktualizowane informacje w zakresie zasad wykonywania przepisów o wynagrodzeniu pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportu drogowego posiadających siedzibę poza terytorium Francji. (Zobacz również: Wynagrodzenie we Francji oraz Minimalne wynagrodzenie dla polskich kierowcow) Płaca…

2017Juin
10

40 euro od każdego pracownika oddelegowanego do Francji

Francja: coraz odważniejsze przepisy w kwestii oddelegowania pracowników Francja nie rzuca słów na wiatr – zgodnie ze wcześniejszą obietnicą, wprowadza opłatę w wysokości 40 euro, którą można przyrównać do podatku od pracowników oddelegowanych. 1. Nowy obowiązek dla pracodawców oddelegowujących pracowników do Francji Opłata od pracowników delegowanych została przewidziana już w ustawie „el Khomri” z 8…

2016Sep
7

Francja opodatkowuje delegowanie pracowników !

50 euro od każdego pracownika oddelegowanego do Francji Od 1 stycznia 2017 r. deklaracje oddelegowania kierowców do pracy we Francji wprowadzone tzw. ustawą Macron składane będą drogą elektroniczną. Rozwiązanie to przewidziane zostało w samej ustawie, jednakże aż do końca lipca nie było przepisów wykonawczych. Rozporządzenie zostało wydane dopiero 29 lipca 2016 r. Zgodnie z nim zarówno zgłoszenie…

2016Juin
4

Szkolenie : Minimalne wynagrodzenie dla polskich kierowców we Francji oraz inne zmiany : 23 czerwca 2016, 15:30, Warszawa

ZAPISY NA SZKOLENIE Kancelaria COPERNIC AVOCATS wspólnie z Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową w Polsce (CCIFP) organizują szkolenie na temat zmian wchodzących w życie we Francji 1 lipca 2016 dotyczących oddelegowania kierowców, w tym z Polski, do pracy we Francji. W trakcie szkolenia postaramy się przedstawić istotę zmian oraz nowe obowiązki polskich przewoźników związane w szczególności z…

2016Mai
33

Mandat za przekroczenie prędkości we Francji

Wysokość mandatów za przekroczenie prędkości we Francji W przypadku nałożenia mandatu, wysokość kary którą należy zapłacić może różnić się w zależności od terminu, w którym zostanie uiszczona. Przekroczenie prędkości zaliczane jest do tzw. wykroczeń 3 lub 4 klasy, a stawki mandatów wynoszą odpowiednio przy przekroczeniu: I. do 20 km/h przy ograniczeniu powyżej 50km/h: Pomniejszona kwota grzywny 45…

2015Mai
5

Kabotaż we Francji

Zasady dostępu do rynku usług kabotażowych (Czytaj również: Minimalne wynagrodzenie dla polskich kierowców we Francji od 1 lipca 2016) Zasady ogólne Z perspektywy polskiego przewoźnika chcącego wykonywać przewozy kabotażowe na terenie Francji istotne są dwie daty: 1 maja 2009 r. i 14 maja 2010 r. Z dniem 1 maja 2009 r. zakończył się pięcioletni okres przejściowy,…

2011Oct
3

Ubezpieczenia w transporcie we Francji

Ubezpieczenia w branży transportowej objemują dwie główne dziedziny: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (I) oraz ubezpieczenie mienia w transporcie (II). Pierwsze z nich jest bezpośrednio związane z odpowiedzialnością przewoźnika, w związku z czym ma ograniczone zastosowanie. Nie obejmuje ono tych zdarzeń, które zaistniały niezależnie od niego. Ponadto, nawet jeśli odpowiedzialność cywilna przewoźnika zostanie ustalona, ubezpieczenie rzadko pokrywa całość…

2015Juin
2

Spanie w kabinie choć niewygodne – to opłacalne

Spanie w kabinie, po tym jak zostału mu poświęcona uchwała Sądu Najwyższego, zainteresowało też Komisję Infrastruktury. Dnia 23 lipca 2014 r. na wniosek środowisk transportowych Przewodniczący Komisji Infrastruktury zwołał w gmachu Sejmu RP posiedzenie Komisji. Jego tematem była „Informacja Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat skutków dla firm transportowych…

2015Mai
6

Terminy płatności w transporcie we Francji

Po wielu latach nadużyć, gdzie terminy płatności wobec firm transportowych były ustalane na 90 dni czy nawet jeszcze dłużej, Francja dysponuje wreszcie ustawodawstwem chroniącym przewoźnika w tym względzie. I tak ustawa z dnia 5 stycznia 2006 roku o wdzięcznej nazwie „Bezpieczeństwo i rozwój transportów” wprowadziła do Artykułu L. 441-6 francuskiego Kodeksu handlowego przepis ustalający, specjalnie…

2011Jan
5

Transport we Francji

Patrz również: Minimalne wynagrodzenie dla polskich kierowców we Francji od 1 lipca 2016  [Artykuł jest zgodny ze stanem prawnym z 2011 roku.] Artykuł prezentuje najistotniejsze zagadnienia dotyczące transportu we Francji, jak i transportu międzynarodowego. Aby w pełni bezpiecznie przewozić towar w krajach Unii Europejskiej, należy zapoznać się nie tylko z zasadami przewozu, ale także ze…

2010Nov
5

Jak francuski ustawodawca troszczy się o przewoźników? „Roszczenie bezpośrednie” o zapłatę

Mecenas Iwona JOWIK, PRZEWOZNIK, listopad 2010 r. Francuzi częstokroć z nieukrywaną dumą podkreślają swoją odmienność odwołując się do określenia l’exception française (w wolnym tłumaczeniu „francuski wyjątek”). W Europie traktuje się tę odmienność raczej jako objaw nieprzystosowania do szybko zmieniających się realiów niż wzór do naśladowania. Niemniej jednak istnieje wyjątek, dotyczący branży transportowej, gdzie francuska odmienność może stać…

2010Nov
2

Wybrane aspekty odpowiedzialności przewoźnika w Konwencji CMR – francuski punkt widzenia

Odpowiedzialność przewoźnika za powierzony ładunek w międzynarodowym transporcie towarów została uregulowana w Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzonej w Genewie 19 maja 1956 r. (zwanej dalej Konwencją). Zasadą jest, iż przewoźnik odpowiada za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, które nastąpiło w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem…