2016Lis
7

Nieuczciwa konkurencja w transporcie drogowym na celowniku FrancjiFrancuski rząd lobbuje w Sztrasburgu za zmianą przepisów dotyczących delegowania pracowników

Nasza Kancelaria oferuje zarówno usługi przedstawiciela pracodawcy, jak i doradztwo w zakresie dostosowania się przez polskie firmy transportowe do wymogów francuskiego prawa: kontakt tel. : +22.656.63.93 / +33.1.45.63.15.15.


Francuska minister pracy Myriam El Khomri oraz Alain Vidal, sekretarz stanu odpowiadający za transport spotkali się w Sztrasburgu z komisarz ds. transportu Violetą Bulc, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen oraz eurodeputowanymi w celu przedstawienia im stanowiska Francji w kwestii europejskiej polityki społecznej, w szczególności w branży transportowej.

Przedstawiciele rządu podkreślili zaangażowanie Francji w walkę z naruszaniem i obchodzeniem przepisów prawa pracy przez pracodawców. Odnieśli się oni w szczególności do przykładu przewoźników drogowych spoza Francji, którym zarzucają, m.in. nagminnie używanie urządzeń służących do fałszowania rzeczywistego czasu pracy kierowców oraz rejestrowanie działalności w krajach o sprzyjających przepisach prawa pracy, mimo że nie wykonują w nich transportów. Takie praktyki Alain Vidal nazwał zorganizowanym oszustwem.

Aby wyeliminować nieprawidłowości, Francja proponuje m.in. powołanie europejskiego urzędu ds. transportu drogowego, który czuwałby nad przestrzeganiem przez państwa członkowskie europejskich przepisów w dziedzinie transportu. Cytując sekretarza stanu Alain Vidal „kluczowa jest kontrola przez Unię Europejską kontrolerów państwowych”.

Ponadto Francja z zaangażowaniem wspiera zapowiadaną rewizję dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług – propozycja dyrektywy zmieniającej została przedstawiona w marcu 2016 r.

Celem Francji jest uderzenie w przewoźników, którzy wykorzystują obecną słabość systemu do działalności naruszającej zasady konkurencji na rynku europejskim oraz nie zapewniają odpowiednich warunków pracy pracownikom delegowanym.

Polska, jak również 10 krajów, przede wszystkim wschodnioeuropejskich, sprzeciwiają się zmianie Dyrektywy. Pozycja rządu polskiego jest zaskakująca, biorąc pod uwagę, że działalność wspomnianych przewoźników, mimo iż są oni w mniejszości, odbywa się ze szkodą dla pozostałych, którzy przestrzegają europejskich i francuskich przepisów prawa pracy oraz prawa transportowego.