2017Nov
6

KREPTDW Polsce wreszcie powstał Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, który zgodnie z przepisami unijnymi powinien zostać uruchomiony już 4 lata temu (do 31 grudnia 2012 r.).


KREPTD

Dziś uruchomiony został Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Zawiera on informacje o przedsiębiorstwach prowadzących transport drogowy i każdemu zainteresowanemu umożliwia sprawdzenie, czy dane firma istnieje i ma stosowne uprawnienia. Ponadto w rejestrze znajdą się także informacje o poważnych naruszeniach firm transportowych oraz ewidencja osób, które zostały uznane za niezdolne do zarządzania transportem w firmach (np. w związku z utratą dobrej reputacji). Dane te będą dostępne wyłącznie dla upoważnionych osób (np. dla policji). Numer referencyjny KREPTD będzie też umieszczany na zaświadczeniach o oddelegowaniu.

Zaświadczenia, które sporządzamy dla Państwa będą od dziś zawierały numer referencyjny KREPTD. Nie ma jednak potrzeby wymiany dotychczasowych ważnych zaświadczeń. Mogą Państwo jednakże sami uzupełnić je o numer KREPTD. Można go sprawdzić znajdując swoją firmę w wyszukiwarce: https://kreptd.gitd.gov.pl/.


Nasza Kancelaria oferuje zarówno usługi przedstawiciela pracodawcy, jak i doradztwo w zakresie dostosowania się polskich firm transportowych do wymogów francuskiego prawa: kontakt tel. : +22.656.63.93 / +33.1.45.63.15.15.