2016Mai
33

Przekroczenie prędkości we Francji

Wysokość mandatów za przekroczenie prędkości we Francji

W przypadku nałożenia mandatu, wysokość kary którą należy zapłacić może różnić się w zależności od terminu, w którym zostanie uiszczona. Przekroczenie prędkości zaliczane jest do tzw. wykroczeń 3 lub 4 klasy, a stawki mandatów wynoszą odpowiednio przy przekroczeniu:

I. do 20 km/h przy ograniczeniu powyżej 50km/h:

  • Pomniejszona kwota grzywny 45 €
  • Kwota grzywny zryczałtowana 68 €
  • Powiększona kwota grzywny 180 €

II. od 20 km/h do 50 km/h:

  • Pomniejszona kwota grzywny 90 €
  • Kwota grzywny zryczałtowana 135 €
  • Powiększona kwota grzywny 375 €

Pomniejszona kwota grzywny będzie obowiązywać, jeśli mandat zostanie zapłacony w terminie 46 dni od otrzymania powiadomienia o nałożeniu mandatu, kwota grzywny zryczałtowanej w okresie od 47 dni do 76 dni, a powiększona kwota grzywny powyżej 77 dni od otrzymania powiadomienia o nałożeniu mandatu.

Przy przekroczeniu prędkości powyżej 50 km/h, wysokość mandatu wynosi do 1.500 €. W przypadku recydywy, według prawa francuskiego, wykroczenie to stanowi przestępstwo.

Margines błędu w odczytaniu prędkości radarów

Zgodnie z artykułem 6 rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2009 dotyczącego urządzeń do radarowego pomiaru prędkości, przyjęty przez francuskiego ustawodawcę margines błędu w odczytaniu prędkości radarów stacjonarnych powoduje, iż prędkość wskazana przez radar nie odpowiada rzeczywistej prędkości z jaką poruszał się pojazd.

Ten swoisty „prezent” ofiarowany kierowcy często powoduje, iż mimo rzeczywistego przekroczenia prędkości, nie będzie ono stanowiło wykroczenia.

Margines błędu wynosi odpowiednio:

  • 5 km/h dla prędkości poniżej 100 km/h,
  • 5 % dla prędkości powyżej 100 km/h.

Przykładowo, pojazd jadący z prędkością 75 km/h w terenie, w którym obowiązuje ograniczenie prędkości 70 km/h nie zostanie zatrzymany, bowiem prędkość jaką odczyta radar wynosić będzie 70 km/h zgodnie z ww. zasadą.

Niemniej jednak, mechanizm ten który na pierwszy rzut oka wydaje się być „ukłonem” w stronę kierowcy, nie przewiduje żadnych odstępstw od przyjętej reguły. Stosowany jest bowiem bezwzględnie przez francuskie organy odpowiedzialne za ściganie kierowców za przekroczenie dozwolonej prędkości.