Nota prawna

Nota prawna

1. Niniejsza strona internetowa (dalej Strona Internetowa) została stworzona przez Kancelarię Adwokacką Copernic Avocats, spółkę wykonującą wolny zawód z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym 15.000 euro, z siedzibą przy Rue Balzac 4 w Paryżu (75008), wpisaną do Rejestru Handlowego i Spółek w Paryżu pod numerem 487 640 575, należącą do Rady Adwokackiej w Paryżu, numer wpisu K 187.

Każdy z użytkowników Strony Internetowej korzystając z zawartych na niej treści deklaruje, że zapoznał się z warunkami zawartymi w niniejszej nocie prawnej oraz, że akceptuje je bezwarunkowo.

2. Dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem Strony Internetowej są przeznaczone do wewnętrznego użytku Copernic Avocats i nie zostaną przekazane podmiotom trzecim. Użytkownicy Strony Internetowej dysponują prawem wglądu i wnoszenia poprawek do ich danych osobowych. W celu skorzystania z niniejszych praw prosimy o kontakt na adres: mail(a)copernic-avocats.com.

3. Wszelkie materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe i inne zamieszczone na Stronie Internetowej są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną Copernic Avocats. Kopiowanie tych materiałów jest dozwolone jedynie do użytku prywatnego lub w celu rozpowszechniania informacji o Kancelarii, niemniej jednak wymaga w każdym przypadku poszanowania praw autorskich. Zabrania się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania treści Strony Internetowej bez pisemnej i uprzedniej zgody Copernic Avocats.

4. Strona Internetowa została stworzona w wyłącznym celu przekazywania użytkownikom Internetu ogólnych informacji o wybranych zagadnieniach prawnych, jak również o działalności Copernic Avocats. Treści zawarte na Stronie Internetowej nie mogą być interpretowane w żadnym wypadku jako oferta złożona przez Copernic Avocats użytkownikom Strony Internetowej. Podobnie, treści zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią porad prawnych i nie mogą być wykorzystywane w celu rozstrzygnięcia konkretnych stanów faktycznych. W konsekwencji, Copernic Avocats nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników Strony Internetowej za treści, ewentualne błędy, pominięcia, niedoprecyzowania, itp. znajdujące się na Stronie Internetowej.

W celu uzyskania wiążącej dla danego stanu faktycznego porady prawnej prosimy o kontakt z adwokatami Kancelarii Copernic Avocats.

5. Copernic Avocats dokłada wszelkich starań w celu dostarczenia użytkownikom Strony internetowej dokładnych i aktualnych informacji. Zastrzega się jednak w sposób wyraźny, że wszelkie umieszczane na Stronie internetowej treści zostały sporządzone w oparciu o stan prawny aktualny na dzień ich umieszczenia na Stronie internetowej. Copernic Avocats zastrzega sobie również prawo do zmiany lub uaktualnienia informacji znajdujących się na Stronie internetowej bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie użytkowników.

Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji zawartych na Stronie Internetowej ciąży wyłącznie na użytkowniku. Copernic Avocats nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania ze Strony Internetowej.

1logo_bordo_101Polityka Cookies

1. Kancelaria COPERNIC AVOCATS nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Kancelarii. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron
  • utrzymania sesji Użytkownika
  • identyfikowania źródła, z jakiego Użytkownik trafił na stronę internetową Kancelarii.

4. W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:

  • sesyjne – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
  • stałe – pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
  • cookies podmiotów zewnętrznych – to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług

Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.