2019Sty
7

Płaca minimalna wg loi MacronW związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi płacy minimalnej i wątpliwościami, które nasuwają się w związku z usługą przewozu towarów i przewozu osób, poniżej przedstawiamy tabelę, która ma na celu wskazanie jaką wysokość wg ustawy „loi Macron”, powszechnie znanej wśród przewoźników jako „MiLog francuski”, powinna osiągać płaca minimalna dla kierowców podróżujących do Francji.


Płaca minimalna – przewóz towarów
(od 1 stycznia 2019 r.)

Rodzaj pojazdu Przewóz towarów
Płaca minimalna / godz. dla kierowcy
DMC do 3,5 tony 10,03 €
DMC od 3,5 do 11 ton 10,03 €
DMC od 11 do 19 ton 10,03 €
DMC powyżej 19 ton 10,03 €
Wysoce wykwalifikowani kierowcy pojazdów ciężarowych 10,21 €

Jeśli kierowca pracuje w niedzielę lub święto wówczas otrzymuje on dodatek za ten dzień w wysokości:

 • 10,22 euro, jeśli czas pracy w niedzielę lub święto wynosi poniżej 3 godzin
 • 23,77 euro jeśli czas pracy w niedzielę lub święto wynosi 3 godziny lub więcej

Płaca minimalna – przewóz osób
(od 1 stycznia 2018 r.)

Kierowca Przewóz osób
Płaca minimalna / godz. dla kierowcy
Kierowca autokaru pomagający konduktorowi także w zakresie obsługi przewożonych przesyłek 10,3314 €
Kierowca autokaru pełniący obowiązki konduktora, czyli osoby odpowiedzialnej za pobieranie opłat za przewóź pasażerów, bagażów i przesyłek 10,4068 €
Kierowca autokaru turystycznego z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia autokaru, spełniający wymogi zawarte w wierszu 1. lub 2. powyżej 10,6221 €
Kierowca luksusowego autokaru turystycznego wyposażonego w co najmniej 32 fotele. Kierowca pracujący na długich trasach turystycznych, liczących co najmniej 5 dni 10,8802 €

Jeśli kierowca pracuje w niedzielę lub święto wówczas otrzymuje on dodatek za ten dzień w wysokości:

 • 14,06 euro, jeśli czas pracy w niedzielę lub święto wynosi poniżej 3 godzin
 • 28,10 euro jeśli czas pracy w niedzielę lub święto wynosi 3 godziny lub więcej

Jednocześnie, w zależności od stażu pracy, ustawa przewiduje również podwyżki minimalnego wynagrodzenia wymienionego w powyższych tabelach, w wysokości:

 • + 2 % – od 2 lat stażu zakładowego,
 • + 4 % – od 5 lat stażu zakładowego,
 • + 6 % – od 10 lat stażu zakładowego,
 • + 8 % – od 15 lat stażu zakładowego.

Przykład płaca minimalna:

Dla kierowcy przewożącego towary, którego staż pracy wynosi 5 lat i który prowadzi pojazd o dozwolonej masie całkowitej powyżej 19 ton, należy przyjąć przelicznik + 4%, a więc : 10,03 € + 4% co daje w sumie 10,43 € za godzinę. Jeśli ponad 3 godziny jego pracy przypada na niedzielę, otrzyma on jednorazowy dodatek w wysokości 28,10 euro.


Należy również podkreślić, że ustawa Macron:

 • nie rozróżnia tonażu od i do 3,5 ton, traktując tym samym jednakowo pojazdy o DMC powyżej i poniżej 3,5 tony.
 • kierowcy bez względu na rodzaj działalności jaką wykonują, a więc bez względu na to czy przewożą towar czy osoby, są w takim samym zakresie objęci przepisami ustawy Macron.
 • jedynie firmy posiadające status przedsiębiorstwa transportu publicznego, które świadczą swe usługi w ramach transportu lądowego maja obowiązek stosowania się do nowych przepisów francuskich. Firmy, takie jak np. przemysłowe, zatrudniające personel drogowy lub pływający w celu przewożenia ich produkcji są z tego obowiązku zwolnione.
 • tranzyt przez terytorium Francji nie jest objęty nowymi przepisami francuskimi, pod warunkiem jednak, że we Francji nie następuje żaden załadunek lub rozładunek towarów bądź też zabieranie lub wysadzanie pasażerów.
 • we Francji to, czy osoba pracuje na własny rachunek czy jest zatrudniona u pracodawcy, jest ściśle weryfikowane przez organy kontroli. Głównym wyznacznikiem tego, czy dana osoba faktycznie prowadzi działalność gospodarczą jest stan jej realnej niezależności. Jeżeli występuje stosunek podporządkowania między kierowcą, a osobą w imieniu której świadczy on usługę przewozu, z dużym prawdopodobieństwem kierowca zostanie uznany za pracownika osoby zlecającej. Jedynie stosunek faktycznej niezależności oraz brak stosunku podporządkowania będzie pozwalał uznać danego kierowcę za samodzielnego przedsiębiorcę.

Nasza Kancelaria oferuje zarówno usługi przedstawiciela pracodawcy, jak i doradztwo w zakresie dostosowania się polskich firm transportowych do wymogów francuskiego prawa: kontakt tel. : +22.656.63.93 / +33.1.45.63.15.15.