Słownik prawniczy francusko-polskiPoniżej znajdziecie Państwo Słownik prawniczy francusko-polski przygotowany przez Naszą Kancelarię. Istotą tego słownika nie jest wyczerpujące tłumaczenie ogółu terminów prawniczych, a skupienie się na zagadnieniach, które według naszego doświadczenia budzą najczęściej wątpliwości. Dla wybranych terminów przygotowaliśmy również wyjaśnienia mające zwłaszcza na celu przedstawienie możliwych znaczeń alternatywnych danego terminu, jego odniesienia do prawa polskiego czy też spotykanych błędów w tłumaczeniach.

Niniejszy słownik został przygotowany przez prawników posiadających doświadczenie zawodowe zarówno w zakresie prawa francuskiego, jak również polskiego i jako taki, nie znajduje swojego odpowiednika w publikowanych dotychczas opracowaniach.

Dostęp do słownika jest bezpłatny oraz nie wymaga żadnego rejestrowania się na stronie internetowej naszej Kancelarii.

Naszym zamiarem jest systematyczne poszerzanie zawartości słownika. Jeżeli macie Państwo sugestie dotyczące terminów, które mogłyby się znaleźć w słowniku, zachęcamy do podzielenia się nimi z naszą Kancelarią. Postaramy się je opracować i opublikować.

[A – B]          [CA – CR]          [D – G]          [H – N]          [O – Q]          [R – S]          [T – Z]

FRANCUSKI POLSKI UWAGI Data
tacite dorozumiany, milczący 09/02/2016
tiré trasat osoba wskazana do zapłaty weksla 11/02/2016
tirer à l’ordre wystawiać na zlecenie mówiąc o wekslu, o czeku 11/02/2016
tirer une lettre de change wystawić weksel trasowany 11/02/2016
tireur wystawca weksla trasowanego 11/02/2016
titre exécutoire tytuł egzekucyjny w praktyce najczęściej tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie sądu prawomocne lub takie, któremu został nadany rygor natychmiastowej wykonalności 09/02/2016
titre exécutoire revetu d’une formule exécutoire tytuł wykonawczy tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności 09/02/2016
TPE mikroprzedsiębiorstwo 1.skrót od « Très petite entreprise » « bardzo małe przedsiębiorstwo », obecnie znacznie częściej określane jako « micro-entreprise » czyli « mikro przedsiębiorstwo »
2. używane do określenie przedsiębiorstwa, w którym zatrudnionych jest poniżej 10 pracowników oraz którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekraczają 2.000.000 euro
17/10/2016
transaction ugoda 08/01/2016
transformation przekształcenie używane w kontekście zmiany formy prawnej spółki 11/02/2016
transitoire (dispositions transitoires) przepisy przejściowe 29/03/2016
transporteur przewoźnik Kodeks handlowy posługuje się również, jako synonimem pojęciem « voiturier” 04/01/2016
travail dissimulé praca nielegalna 17/10/2016
travail temporaire praca tymczasowa   13/01/2016
tribunal arbitral sąd arbitrażowy 23/03/2016
TVA (taxe sur la valeur ajoutée) podatek VAT 24/02/2016
unanimité jednomyślność 17/10/2016
usufruit użytkowanie 20/05/2016
usufruitier użytkownik 25/04/2016
valeur vénale wartość rynkowa jako synonim tego pojęcia często stosowane jest określenie « valeur de marché” 25/01/2016
vente aux enchères sprzedaż licytacyjna pojęcie to odnosi się zarówno do sprzedaży egzekucyjnej (na podstawie uzyskanego przez wierzyciela tytułu wykonawczego), jak również dobrowolnej sprzedaży rzeczy ruchomych za pośrednictwem wyspecjalizowanych domów aukcyjnych 10/12/2015
vente de gré à gré sprzedaż z wolnej ręki 14/01/2016
vice du consentement wada oświadczenia woli 29/03/2016
violence groźba, przymus jedna z wad oświadczenia woli 29/03/2016
virement bancaire przelew bankowy 17/10/2016
voie de recours środek odwoławczy 20/04/2016

[A – B]          [CA – CR]          [D – G]          [H – N]          [O – Q]          [R – S]          [T – Z]