2014Oct
6

Spożywanie alkoholu w pracy nie może być zabronione bez uzasadnieniaNa pytanie czy w miejscu pracy można spożywać alkohol, większość osób odpowie z pewnością negatywnie.

Okazuje się, że niesłusznie – przynajmniej we Francji. Kraj słynący z uwielbienia do wina ma w tej kwestii bardziej liberalne podejście.

Przy okazji sprawy dotyczącej zapisu w wewnętrznym regulaminie przedsiębiorstwa, zgodnie z którym, spożywanie alkoholu w pracy na terenie przedsiębiorstwa było całkowicie zabronione, również w czasie posiłków i uroczystości, Conseil d’État (odpowiednik polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego) wypowiedział się w kwestii dopuszczalności stosowania takich zakazów przez pracodawców w sytuacji, gdy kodeks pracy dopuszczał spożywanie napojów alkoholowych takich jak wino, piwo, cydr w miejscu pracy.

Conseil d’État w decyzji z dnia 12 listopada 2012 r. uznał, że regulamin wewnętrzny nie może ograniczać praw i wolności indywidualnych oraz zbiorowych, jeśli takie ograniczenie nie jest uzasadnione i współmierne do zamierzonego celu.

Odnosząc powyższe twierdzenie do stanu faktycznego sprawy, Conseil d’État stwierdził, że nie było żadnych szczególnych względów bezpieczeństwa, które uzasadniałyby całkowity zakaz spożywania alkoholu. Wobec tego wprowadzenie takiego zakazu przez pracodawcę było nieuzasadnione.

Niewątpliwie myśl o rozluźnionej atmosferze w pracy i drastycznie spadającej efektywności spędza sen z powiek niejednemu pracodawcy. Nie są oni jednak zupełnie bezbronni. W prawie francuskim w sytuacjach, gdy spożycie alkoholu zagraża biezpieczeństwu i zdrowiu pracowników, możliwe jest wprowadzenie środków zapobiegających. Może to przyjąc formę ograniczenia lub całkowitego zakazu spożycia. W 2014 roku do przepisu kodeksu pracy zezwalającego na spożywanie w miejscu pracy określonych alkoholi został dodany ustęp zezwalający na wprowadzenie ograniczeń lub zakazów. Warunkiem jest natomiast uzasadnienie go względami bezpieczeństwa, zdrowia fizycznego lub psychicznego pracowników.

Zawsze jednak środki te muszą spełnić tzw. test proporcjolaności, czyli być uzasadnione i współmierne do zamierzonego celu.

Niestety, kryterium to jest w dużej mierze subiektywne. Pracodawcy powinni zatem bardzo precyzyjnie formułować wszelkie ograniczenia czy zakazy, mając na uwadze specyfikę przedsiębiorstwa i zadania związane z poszczególnymi stanowiskami.

Nie powinno budzić wątpliwości zakazanie wszelkiego spożycia alkoholu dla osób pracujących na wysokościach, obsługujących niebezpieczne maszyny, czy kierowców. Istnieje jednak znaczna grupa stanowisk, gdzie ryzyko związane ze spożywaniem alkoholu jest mniej wyraziste. Ostateczny głos zawsze będzie należal do inspekcji pracy, która legalność zakazów będzie weryfikowała poprzez zastosowanie subiektywnego testu proporcjolaności.

Przypominamy, że nie ulegają zmianie przepisy dla kierowców. We Francji dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila.