Agnieszka Cudo-MizeraAgnieszka Cudo-Mizera jest adwokatem przy Izbie Adwokackiej w Warszawie (2015). Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie pracy i prawie karnym gospodarczym.

Z Kancelarią COPERNIC AVOCATS jest związana od początku swojej kariery zawodowej.

Agnieszka Cudo-Mizera zajmuje się doradztwem w ramach bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym opracowywaniem opinii prawnych oraz przygotowywaniem i weryfikacją projektów umów. Prowadzi postępowania sądowe, ze szczególnym uwzględnieniem sporów wynikających ze stosunków gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami. W kręgu jej zainteresowań znajdują się ponadto zagadnienia związane z odpowiedzialnością członów zarządu spółek kapitałowych oraz odpowiedzialnością przewoźników i spedytorów w transporcie międzynarodowym. Uczestniczy w postępowaniach karnych, reprezentując klientów Kancelarii zarówno jako obrońca, jak i pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych. Posiada również doświadczenie w zakresie egzekucji cywilnej, uznawania i wykonywania orzeczeń w Unii Europejskiej oraz europejskich procedur transgranicznych.

Agnieszka Cudo-Mizera prowadzi szkolenia z zakresu prawa własności intelektualnej oraz francuskiego i europejskiego prawa pracy, w tym delegowania pracowników do Francji.

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2010) oraz filologii romańskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego (2011). Ukończyła również dwuletnie studia Master o specjalizacji Francuskie i europejskie prawo gospodarcze organizowanych przez Université de Poitiers (2011).

Obsługuje klientów Kancelarii w języku polskim, francuskim i angielskim.