Aleksandra KrausAleksandra Kraus jest stażystką w warszawskim biurze Kancelarii

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Aleksandra pogłębiała swoją wiedzę z zakresu prawa francuskiego podczas pobytu na francuskiej uczelni (Université de Lorraine w Metz) w ramach programu Erasmus+. W 2018 r. uczestniczyła w zajęciach organizowanych przez Szkołę Prawa Francuskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego przy współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Toulouse Capitole 1, zakończonych uzyskaniem certyfikatu („Certificat d’Introduction au Droit Français”).

Aleksandra swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, gdzie odbyła staż w dziale prawnym Fundacji oraz w Programie pomocy prawnej dla uchodźców i migrantów.

Interesuje się kontraktami międzynarodowymi, prawem własności intelektualnej oraz prawami człowieka.