Angelika MusialAngelika Musiał jest stażystką w paryskim biurze Kancelarii

Angelika jest studentką prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, obecnie jako stypendystka programu  Erasmus+ kontynuuje studia w Paryżu na Uniwersytecie Paris Nanterre. Angelika uczestniczyła w Szkole Prawa Francuskiego, organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Uniwersytetem w Orleanie, gdzie zapoznała się z podstawami prawa francuskiego.

Aktualnie przygotowuje pracę magisterską, której tematyka poświęcona będzie porównaniu polskiej i francuskiej regulacji dotyczącej przelewu wierzytelności. Swoje pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Kancelarii Radców Prawnych w Krakowie.

Zainteresowana w szczególności prawem gospodarczym, cywilnym, międzynarodowym prywatnym oraz problematyką odpowiedzialności społecznej korporacji międzynarodowych.

Angelika Musiał pracuje w języku polskim, angielskim i francuskim.