Katarzyna Cichocka jest stażystką w paryskim biurze Kancelarii

Katarzyna jest studentką 5 roku prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie przygotowuje obecnie pracę magisterską z zakresu prawa międzynarodowego.

Absolwentka liceum dwujęzycznego i stypendystka programu Erasmus +, w ramach którego spędziła rok studiów na francuskiej uczelni Université Paris Sud – Faculté Jean Monnet, Katarzyna swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyła w Poznaniu, praktykując w kancelarii adwokackiej a także w Paryżu, gdzie odbyła staż w Polskiej Izbie Handlowo – Przemysłowej we Francji.

Interesuje się zagadnieniami z dziedziny prawa handlowego, kontraktami międzynarodowymi oraz prawami człowieka.

Katarzyna pracuje w języku polskim, francuskim i angielskim.