Łukasz GłuszczukŁukasz Głuszczuk jest adwokatem przy Izbie Adwokackiej w Paryżu (2009), oraz prawnikiem zagranicznym przy Izbie Adwokackiej w Warszawie (2010). Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu spółek handlowych, najmu powierzchni handlowych i produkcyjnych, upadłości, prawa pracy oraz prawa procesowego.

Z COPERNIC AVOCATS współpracuje od 2006 r. W ramach aplikacji adwokackiej, odbył półroczny staż w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii audytorskiej.

Łukasz Głuszczuk reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych z zakresu umów najmu, prawa pracy, prawa przewozowego, prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa karnego gospodarczego oraz prawa handlowego. Szczególne miejsce w jego praktyce sądowej zajmują zagadnienia związane z transgraniczną egzekucją wyroków sądowych.

Uczestniczy w projektach doradczych z zakresu m.in. fuzji i przejęć przedsiębiorstw w Polsce i we Francji (nabycie udziałów / akcji, nabycie aktywów, cesje przedsiębiorstw w ramach postępowań upadłościowych), najmu powierzchni handlowych ze szczególnym uwzględnieniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, transgranicznych umów handlowych. Wielokrotnie towarzyszył Klientom Kancelarii w negocjowaniu różnego typu porozumień.

Łukasz Głuszczuk jest absolwentem Wydziałów Prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Uniwersytecie Franche-Comte (specjalizacja europejskie prawo gospodarcze). Ukończył również Instytut Studiów Sądowych na Uniwersytecie Paris II – Panthéon Assas.

Pracuje w języku polskim i francuskim.