Malgorzata MerkiszMałgorzata Merkisz jest prawnikiem w warszawskim biurze Kancelarii

Absolwentka prawa Uniwersytetu Panthéon – Sorbonne Paris 1 (specjalizacja prawo gospodarcze oraz prawo karne). Małgorzata jest również absolwentką Wydziału Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Obroniła trzy prace magisterskie z zakresu prawa francuskiego oraz polskiego. Jedną ze swoich prac poświęciła  tematyce  dotyczącej  różnic  w  konstrukcji  prawnej  spółki  cywilnej  w  prawie polskim i francuskim.

Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach adwokackich w Paryżu. Małgorzata Merkisz pracowała w dziale prawa karnego gospodarczego jednej z wiodących kancelarii francuskich. Ponadto pracowała w dziale procesowym amerykańskiej kancelarii adwokackiej w Paryżu.

Zainteresowana w szczególności prawem gospodarczym, cywilnym, karnym gospodarczym oraz compliance.

Pracuje w języku polskim, francuskim oraz angielskim.