Marek PariselleMarek Pariselle jest stażystą w paryskim biurze Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, swoją pracę magisterską obronił na Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego w styczniu 2017 roku. Uczestnik rocznej wymiany studenckiej na Uniwersytecie w Tuluzie, w trakcie której miał możliwość pogłębienia swojej znajomości prawa francuskiego.

Jest również w trakcie pisania pracy magisterskiej z zakresu francuskiego prawa prywatnego na Uniwersytecie w Orleanie w ramach programu Master en Droit Privé, prowadzonego we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał podczas praktyk w jednej z krakowskich kancelarii adwokackich, pomagając w szczególności w obsłudze prawnej Konsulatu Generalnego Francji w Krakowie, jak również na stażu w Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, gdzie zajmował się zagadnieniami z zakresu przepisów regulujących działalność funduszy inwestycyjnych.

Posługuje się językiem polskim, francuskim oraz angielskim. Obecnie przygotowuje się do egzaminu z prawniczego angielskiego (TOLES).