Marek PariselleMarek Pariselle jest aplikantem adwokackim w warszawskim biurze Kancelarii

Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie w Orleanie, w trakcie których obie prace magisterskie poświęcił zagadnieniom prawa międzynarodowego.

Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał podczas praktyk w jednej z krakowskich kancelarii adwokackich. Pomagał w szczególności w obsłudze prawnej Konsulatu Generalnego Francji w Krakowie. Ponadto pracował w dziale procesowym jednej z wiodących kancelarii międzynarodowych oraz odbywał staż w Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie.

Marek obsługuje klientów Kancelarii w zakresie prawa spółek oraz prawa pracy. Bierze również udział w transgranicznych postępowaniach sądowych z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa gospodarczego.

Autor artykułu naukowego „Francuski model związku partnerskiego”; opublikowanego w Kwartalniku Prawa Prywatnego.

Pracuje w języku polskim, francuskim oraz angielskim.