Marlena OchmanMarlena Ochman jest stażystką w paryskim biurze Kancelarii

Marlena jest studentką prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Równocześnie studiuje na Uniwersytecie w Orleanie, gdzie jako stypendystka programu Erasmus+ kontynuowała edukację, a obecnie kończy studia magisterskie prawa prywatnego.

Marlena aktualnie przygotowuje dwie prace magisterskie, jedną poświęconą aplikacji Karty Praw Podstawowych w Polsce. Natomiast tematyka drugiej dotyczy porównania tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie francuskim i polskim.

Interesuje się prawami człowieka, z którymi miała doświadczenie odbywając praktyki w Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto pasjonuje się problematyką arbitrażowego rozwiązywania sporów w międzynarodowym prawie handlowym. Jednocześnie jest zaciekawiona prawem cywilnym, międzynarodowym prawem prywatnym i prawem własności intelektualnej.

Marlena pracuje w języku polskim, angielskim i francuskim.