Natalia BuczekMagister prawa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2016) oraz filologii romańskiej o specjalizacji translatoryka (2016). Stypendystka programu Erasmus+, pogłębiała wiedzę prawniczą w ramach rocznych studiów na Université Toulouse 1 Capitole w Tuluzie, zakończonych dyplomem z dziedziny prawa europejskiego (Diplôme Universitaire d’Études du Droit de l’Union Européenne, 2015). Posiada również dyplom potwierdzający znajomość języka prawniczego wydanego przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu (2014).

Doświadczenie zdobywała podczas praktyk w Kancelariach Adwokackiej i Radcowskiej oraz w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Obecnie przygotowuje się do podjęcia studiów Master II o specjalizacji Prawnik Międzynarodowy na Université Toulouse 1 Capitole.

Interesuje się prawem gospodarczym, handlowym oraz kontraktami międzynarodowymi.

Posługuje się językiem polskim, francuskim oraz angielskim.