Natalia BuczekNatalia Buczek – Of Counsel

Doktorantka na Uniwersytecie Toulouse 1 Capitole, w ramach współpracy z Uniwersytetem Gdańskim przygotowuje rozprawę doktorską na temat oddelegowania pracowników w UE. Absolwentka Uniwersytetu w Tuluzie, z sukcesem ukończyła studia „Master 2” o specjalizacji Prawnik Międzynarodowy (2017 r.), a także absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2016 r.) oraz filologii romańskiej o specjalizacji translatoryka.

W 2014 r. zdobyła dyplom potwierdzający znajomość języka prawniczego wydanego przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu. W 2015 r. pogłębiała swoja wiedzę prawniczą w ramach rocznego wyjazdu na Uniwersytet w Tuluzie, zakończonego dyplomem z dziedziny prawa europejskiego („Diplôme Universitaire d’Etudes du Droit de l’Union Européenne”).

Natalia dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła odbywając staże w międzynarodowych kancelariach w Gdańsku, Warszawie oraz w Paryżu. W chwili obecnej pracuje w Brukseli, w Komisji Europejskiej, jako Agent tymczasowy.

Interesuje się oddelegowaniem pracowników, prawem handlowym oraz kontraktami międzynarodowymi. Jej celem jest zostanie adwokatem międzynarodowym.