Natalia MuratNatalia Murat  jest stażystką w paryskim biurze Kancelarii

Absolwentka Filologii Romańskiej. Obecnie odbywa studia magisterskie na kierunku Prawo w biznesie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Od niespełna roku pełni funkcję prezesa Koła Naukowego Studentów Prawa w Biznesie z którym podejmuje liczne inicjatywy mające na celu nawiązanie współpracy pomiędzy Organizacjami Studenckimi i promowanie przedsiębiorczości.

Natalia posiada dyplom Paryskiej Izby – Przemysłowo Handlowej z zakresu komunikacji zawodowej w przedsiębiorstwie.

Wśród jej zainteresowań znajdują się prawo międzynarodowe, prawo gospodarcze oraz alternatywne sposoby rozwiązywania sporów, którym postanowiła poświęcić swoją pracę magisterską.

Posługuje się językiem polskim, francuskim, angielskim oraz włoskim.

Swoją przyszłość zawodową wiąże z pracą w instytucjach międzynarodowych.