Natalia NowakNatalia Nowak jest stażystką w paryskim biurze Kancelarii

Natalia jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz studentką studiów licencjackich kierunku prawo na Uniwersytecie Uniwersytetu Paris II – Panthéon Assas w Paryżu. Przygotowuje także pracę licencjacką w ramach kierunku filologia romańska.

Podczas studiów byłą stypendystką programu Erasmus+ na Uniwersytecie w Strasbourgu oraz stażystką Przedstawicielstwa RP przy Radzie Europy w tym samym mieście. Pierwsze doświadczenia zawodowe odbyła w kancelarii Radców Prawnych w Warszawie, oraz w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Natalia była Prezesem Koła Naukowego Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych. Jest współautorką artykułu naukowego na temat „Problematyka kontroli klauzul abuzywnych w prawie Unii Europejskiej na przykładzie  prawa polskiego i francuskiego, ze szczególnym uwzględnieniem umowy ubezpieczenia” opublikowanym w Monografii Naukowej o tytule „Aktualne Problemy i Wyzwania Ubezpieczeń”.

Swoją pracę magisterską przygotowała na temat myśli francuskiego filozofa Paula Ricoeura i jego teorii interpretacji tekstu prawnego, w różnych gałęziach prawa.

Zainteresowana w szczególności prawem cywilnym i handlowym oraz filozofią prawa.

Natalia Nowak pracuje w języku polskim, angielskim i francuskim.