Natalia Olkucka jest stażystką w warszawskim biurze Kancelarii

Natalia Olkucka jest studentką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Ukończyła studia podyplomowe – Szkołę Prawa Francuskiego, organizowaną przez Uniwersytet Łódzki w porozumieniu z Uniwersytetem w Tours. Podczas studiów zapoznała się z rożnymi dziedzinami prawa francuskiego oraz francuskim językiem prawniczym.

Natalia pracowała dla Dziennika Gazety Prawnej. Aktualnie przygotowuje pracę magisterską, która porówna zagadnienia ochrony konsumentów w prawie polskim i francuskim. Objęta jest również projektem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Mistrzowie Dydaktyki”.

Zainteresowana prawem gospodarczym, handlowym oraz europejskim prawem prywatnym, w szczególności prawem ochrony konsumentów i prawem konkurencji.

Natalia pracuje w języku polskim, angielskim i francuskim.